با تو

امروز روز زیبائیست
خورشید طلایی زندگیم دوباره ازپشت کوههای بلند تاریکی طلوع میکند
عشق من
باتو روز جدیدی را شروع میکنم
بیا ابرهای تیره غم را ازدیدگانم دورکن

 

 


امان ازچشمانم که حتی وقتی بسته است بازهم تورا می بیند
امان ازدستانم که حتی وقتی قهراست باز تورامی خواهد
امان از احساسم که حتی وقتی دلگیراست بازدلتنگ تومی شود
امان ازقلبم که حتی وقتی شکسته است بازبرای تومیتپد

 / 6 نظر / 9 بازدید
غزل

خدایا آلودگی آدمها از حد گذشته..زمین را تعطیل نمیکنی

مریم

سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره …

مریم

کبریتـهای سـوخته هـــم ، روزی درختــهای شـادابی بـوده اند... مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـم قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد

مریم

خدای سکوت بودن هم، عالمی دارد وقتی، تمام واژه هایت لالند...!

مریم

گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم : که برخی آدمها فقط می توانند در قلبمان باقی بمانند ، و نه در زندگیمان ... !!!