آفریدگار تو

خدای من

خدای مهربانم

سایه ات را همیشه و همیشه بر زندگیم احساس میکنم

حتی درتمام شبهای سخت بی کسی هایم

حتی در اوج سختیهایم

میدانستم به تماشا نشسته ای

خدای زیبای من

میدانم خیلی به من نزدیکی

کافیست دستانم را به سویت دراز کنم تا از انوار خداوندیت سیرابم کنی

 

ب*اران

/ 0 نظر / 5 بازدید