خاطرات و دوستت دارم

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

با همه ی مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید بازی کرد

زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت

زندگی تَر شدن پی در پی

زندگی آبتنی کردن در حوضچه " اکنون " است

زیر باران باید رفت ...

/ 0 نظر / 8 بازدید