هوایت دست سنگینی داشت...

هوایت دست سنگینی داشت...

این را وقتی زد به سرم فهمیدم!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
کلارا

خیلی معذرت می خوام مطالبتو کپی کردم.منو ببخش

M

خیلی وب قشنگی داری به وبمنم ی سری بزن حتما خشت میاد [خواب]