روزگـار لَعنتــی ...

روزگـار لَعنتــی ...

هـــَـــــــــر سـازی کِـه زدی رَقصیـدمـ.

بـی اِنصـاف یکبــار هَـم تـو بِـه سـاز مَـن بـِــرقــص ؛

ببیــــــــن ...

دِلــمـ چـِـه " شـــــــــــوری " میـزَنـد ... 

/ 27 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهلا

بد بیاری واسه وقتیه که (بد)(بی یاری)

مهربون

عاشقانت را باکسی بازگو نکن محرم پیدانمی شود همه مجرم هستند

مهربون

عاشقانه هایت را باهیچ کس نگو محرمی نیست همه مجرم شده اند

نيلوفر

قرار بود که اینجا بهار باشد و نیست زمانه با دل ما سازگار باشد و نیست قرار بود اگر آسمان فرو ریزد قرار دیدنمان برقرار باشد ونیست قرار بود که دل - این دل کویری - من درخت اگر نشود شاخسار باشد و نیست قرار بود جنون رسم شهرمان بشود نگاه پنجره دیوانه وار باشد و نیست چقدر شاعر خلوت گزیده بسیار است قرار بود یکی اهل کار باشد و نیست ! هنوز بر سر من سایه زمستان است قشنگ بود نيشا جون [دست][دست][دست][دست]

a lone daughter

نــه تنهـــا ترکت می کنند ... حتـی وقت رفـتن بــا تمام پـــر رویی دستــور هم میدهند : مواظب خودت بــاش ...

a lone daughter

ای معنای انتظار یک لحظه بایست ، دیوانه شدن به خاطرات کافی نیست ، یک لحظه بایست و یک جمله بگو تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست ؟