آغوش خدا

آدم در آغوش خدا غمی نداشت،
پیش خدا حسرت هیچ بیش و کمی نداشت،
دل از خدا برید و در زمین نشست،
صد بار عاشق شد و دلش شکست،
به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود ،
یادش آمد یک روز، دلِ خدا را شکسته بود…

/ 20 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رعنا

اینو انصافا خوب نوشتی دستت درست[گل]

مهربان

وقتی خداروداشتم قدرنمیدونستم،بایدعشق خدارونگه میداشتم اما... وقتی عشق خداجاش باعشق انسان عوض شدهمه چی خراب شد

mamal

سلام خیلی خوشم اومد از وبت خیلی قشنگ بود ممنون بابت کل مطالبئ عکسا.عکساهمه ئرو گرفتم عالی بودن ممنون بهم سربزن خوشحال میشم

pari

زندگی شاید… زیر آسمان آبی ترانه ای باشد به گناه آلوده… ریسمانی باشد که مردی خود را از شاخه ای می اویزد… افروختن سیگاری باشد،در فاصله ی رخوتناک دو هم آغوشی… اندوه جان دادن خاطرات با تو بودن باشد….

pari

هیس..... حرف نزن!!! صدای نفس هایت رابیشترازدروغهایت دوست دارم!!

pari

درهمین حوالی کسانی بودندکه می گفتند بدون تو نفس نمیکشم ولی امروز درآغوش دیگری نفس نفس میزنند....

pari

تو که رفتی انگار دنیا خالی شد...! مگر تو چند نفر بودی...؟؟؟

pari

دلم هوای خودم را کرده است ایــن روزهـــا بیشــتر از هــر زمــانی دوسـت دارم خــودم باشــم !! دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم و نه هـــراس از دســت دادن را .. هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت .. همین…

pari

اوه... چه زیبا بود, اگر پاییز بودم, وحشی و پر شور ورنگ آمیز بودم, شاعری در چشم من میخواند... شعری آسمانی در کنارم قلب عاشق شعله می زد, در شرار آتش دردی نهانی. نغمه ی من... همچو آواری نسیم پر شکسته عطر غم می ریخت بر دلهای خسته.

pari

اینجا، همه تنهان! امّا خیلیا هنوز گَرمَن! متوجّه نشدن که واقعا تنهان.!