بوسه های عاشقانه

مستی
بوسه های عاشقانه
من و جای خالی تو
عشق
حس خوبی که با یادت تمام وجودم را گرم میکند
موسیقی که حسم را تشدید میکنم
و پیک آخر
به یادت به امید روزهای خوب با تو
به نام عشق نوش می کنم
عشقم
عشقم
عشقم
عشقم
هوای احساسم برای تو عاشقانه است
فقط تو

ب*اران

/ 0 نظر / 57 بازدید