عشق

 

آری عشق
یکی را می سازد
ویکی را می سوزاند
اما من
از شکر نان می گویم
شکر ........

توهم بگو شکر

/ 7 نظر / 12 بازدید
آوا

عالی بود.

ریحانه

سلام وبت خیلی زیباست

مریم

بعضی دکمه های کیبورد شل شده اند ....! بس که استفاده شده اند ..... دکمه های : ک ا ش ب و د ی...

مریم

بـی تـابــم ….. دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــول مـــحکم … کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین .. هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده .. !!

مریم

گاهی اوقــاتـ دلمـ تنـگـِ طعمِ تلـخِ اشکـ ـهایم می شود !! و آرامـ می بـارم و می نوشم... گویـی قهـوهـ ای تلخ از جنس حقیـقتـ می نوشمـ

باران

بابا عاشق جمع کنین خودتون عشق کجاست همه رفتین تو فاز عشق معشوق اصلی اون لالاست هواسا همه جمع باشه که دل معشوق خیلی بزرگ کار بد نکنید

رویاهای عاشقانه من

شهر فرنگ است چشمان تو زانو به زانو به چشمان تو خیره میشوم آنگونه که تا به حال کسی به آن خیره نشده باشد بیشتر نگاه کن ... الان وقت ، وقت عاشقی است بیشتر نگاه کن ... حس عجیبی ست ... بیشتر نگاه کن ... چشمان تو شهر فرنگ من است بیشتر ... بیشتر ... گلی در حلقه دستانم چه زیبا می رقصد بیشتر نگاه کن ... بوسه در بوسه بیشتر نگاهم کن ... دستانت شفا میدهد وقتی بر گردن من عشق بازی می کند دستانت را هر لحظه بر اندامم مرور کن ... بیشتر نگاه کن ... زانوهایت دیگر سنگینی عشق را تاب ندارند بیشتر نگاه کن ... دسته گلی در آغوش من عشق بازی می کند ... بیشتر نگاه کن ... مهمان آغوش من باش ... همه چیز را برای عاشقی مهیا میکنم ... ناز چشمانت مال من ، شور و گرمایش با من مهربانی و عاشقی مال من ، نوازش های عاشقانه با من دلبری و لبهای گرمت مال من ، اشک غلطان و بوسه لحظه ب لحظه با من گرمای اندامت مرا دیوانه می کند دیگر عاشقانه ای مرا بی وفا نمی کند