دلتنگم

دلتنگم 
مثل آفتابگردان تک و تنهای باغچه 
بیچاره  تمام شب را به امید دیدار یار سر در گریبان ایستاده 
و امروز خورشید زیبایش در پس ابرهای سیاه 
چون هاله ای از نور
دور دور 
طنازی میکند
دلتنگم برای تویی که هستی اما من ندارمت

بــــــ*اران

/ 1 نظر / 11 بازدید