بالاخره چی کار کنیم؟

محبت کنی میره...
مجبت نکنی میره ....
کم محبت کنی سرد میشه میره ....
زیاد محبت کنی میزنه زیره دلش میره ....
متعادل باشی محل نمیزاره میره....
آخه قضه چیه؟
بالاخره چی کار کنیم؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
سارا

به هیچ دوستی نمیشه اعتماد کرد...

میلاد

هر کار را به موقع اتنجام بدهیم گ