دریــــــــــــا باش

دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد سنگ

غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی!

از این که زندگیتان پایان می یابد نترسید

از آن بترسید

که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید !!!!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید