درد کویر

کاش  آسمان میدانست درد من چیست .
کاش میدانست نیاز من چیست.
کاش میدانست به یک قطره باران نیز قانعم.
کاش آسمان میدانست درد منی که همان کویر خشک و بی جانم چیست.
دلم مثل کویر از محبت و عشق خشک و بی جان است.
عاشقم ولی ، یک عاشق تنها ،یک عاشق بی کس،عاشقی که معشوقش در کنارش نیست.
کاش دریا میدانست کویر چیست ! راز درون دریا رویایی است محال برای همان کویر تنها.
دلم مثل کویر آرزوی دیدن دریا را دارد اما دریایی نیست تنها یک خواب است و بس!
کاش باران میدانست معنی انتظار چیست
منی که همان کویر تشنه  و بی جانم سالهاست که انتظار یک قطره باران را میکشم اما افسوس که این انتظار بیهوده است.
و ای کاش آسمان میدانست درد دل این کویر خسته و تشنه چیست!
راز درون دریا رویایی است محال برای همان کویر تنها…

(سامیار)

/ 0 نظر / 6 بازدید