پیامک سیگار و غم جدید

برایم سیگاری آتش بزن

میان لب هایم بگذار و دور شــو . . .

پر از باروتم !پیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود می گوید :

باید تـَرکـــــ کنم !

ســیگار را ، خانــــه را ، زندگـــی را و باز پُــکــی دیگــــر می زندپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

گفتی دهانت بوی شــیر می دهد و رفتـی

حالا بوی سیـگـار ، بوی دروغ هم می دهد

برگرد …پیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟

که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت

درونم که می فشارد ریه هایم را  ذره ذره می پوساند

مثل تو بیچاره دلم با هر که لحظه ای نشست عاشقش شد

و درد دل هایش را باور کرد اما نمی دانست که این روزها دیگر وفا معنایی نداردپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

شاید سیگارو بزارم کنار اما دودش رو نمی تونمپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

سیگار بی جان ترین عصیانگریست که مرا به عصیان وا  می دارد

او به نابودی تن نشسته است

من به نابودیِ من و هر دو به  نابودیِ هم …پیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

تو به احساست بیاموز نفس نـکـشــد

هوای دل هـا آلـودسـت

ایـنـجــا فاصلـه یک عـشـق تا عـشـق بـعــدی یک نخ سیگار استپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

گوشه ی کافه ای می نشینم بدون هیچ بهانه ای قه قهه می زنم

نه به حضور باران نیازی است

نه به قهوه ، نه به سیگار و نه حتی به نگاه تو

فقط بی دلیل ، به نداشته هایم می خندمپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

این روزها چقدر سیگارت شبیه آرزوهای من است

هر دو دود می شوندپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

کاش پشت پاکت سیگار به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار

تصویر اعصاب های خراب قبل از کشیدن سیگار را می ذاشتنپیامک زیبای سیگار و غم

eshqam.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید