عاشقانه و تنهایی

پرسید:
چرا اینقدر سیگار ؟
گفتم :
اولین بار...
توی مه دیده بودمش ... !!!

 


شبها
تا در آغوش ِ خالیَم تصورت نکنم
خوابم نمی برد
و صبحها
تا بوسه ات را بر گونه ام تصور نکنم
بیدار نمی شوم
مدتهاست که
شبها نمی خوابم و
صبحها بیدار نمی شوم
نمی خواهم تصورت کنم
تا
خودت بیایی
...

 
 
 
 
بــا تــو بــوده ام

هــمـیــشـــه ود ر هـــمــه جـــا

بـــا تــو نــفــس کـــشـــیـــده ام بـــا چـــشـــمـــان تـــو دیـــده ام

مـــا را از تـــو گـــریـــزی نـــیـــســت

چــنـــان کـــه جـــســـم را از روح!

و زمـــیــن را از آســـمــان

و درخـــت رااز آفــتــاب

تـــو دلـــیــل بـــودن مـــن بـــوده و هـــســتـــی

و چــنــان بـــا ایـــن دلــیـــل زیـــســـتـــه ام کـــه بـــاور کـــرده ام
 


من کیستم ؟
صدای خودم در گلوی تو
آواز عاشقانه ی مردی پر از سکوت ؟!
 


همچون ساعت شنی شده ام ...
که نفس های آخرش را میزند ...
و التماس میکند یکی پیدا شود و برش گرداند ....
من هم ... نه ...
لطفا برم نگردانید ...
بگذارید تمام شوم ..
 


به سلامتی روزی

منو تو در آغوش هم

به این روزهای جدایی بخندیم
 خــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟!

پـــــــــــریــــــــــدی و خـــــــــــلاص !؟

مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم ، می بینی . . .

تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است
 


اسیر فصل خزان گردد آن کس که دمی چشم مهربان تو را اسیر اشک کند .


خداوندا....
یادت پرچم صلحیست
در میان شورش این همه فکر...
 

کودک که بودم ، وقتی‌ زمین میخوردم ،مادرم مرا می‌بوسید،

تمام دردهایم از یادم میرفـــت ...

دیروز زمین خوردم،
.
دردم نیامد ،

اما...

به جایش تمام بوسه‌های مادرم به یادم آمد
(تقدیم به همه ی مادرای گل، انشالله که هیچ خونه ای بدون چراغ نشه)


/ 46 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
a lone daughter

شیشه ی پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟! آسمان سربی رنگ من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ می پرد مرغ نگاهم تا دور وای باران باران پر مرغان نگاهم را شست

a lone daughter

×روزی میــرسَد× بـــی هیــــچ خَبـــَـــری بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب رآه خــــوآهم افتـــــآد مَـــن کـــه غَریبـــــم(!) چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم همــه جــــآی جهــــآن ×تنهـــــآیی× بــــآ مَـــن است…

a lone daughter

این روزهـــــــــــا شیشه شدم . . . زود می شکنم ....... اما . . . . نا جور می بُرم

a lone daughter

تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره ای خوشبختی بارید ، بر روی گونه تو باشد.

ياس

سلام خيلي زيبا بود مرسي[گل]

نيلوفر

اگر روزی داستانم را نقل کردی بگو بی کس بود اما کسی رو بی کس نکرد تنها بود اما کسی رو تنها نذاشت دل شکسته بود اما دل کسی رو نشکست کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست .[دلشکسته] خيلي قشنگ بود عزيزم[گل]

مهربون

چقدر دلت پراست بگو با من دردهای تنهایت را تا سبک شوی غصه من را نخور به نگفتن هایم عادت کرده ام

رها

فوق العاده بووووووووووووووووووووووود[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]