اس ام اس های جدید تنهایی و دلتنگی

اینجا فقط واژه می فروشم و سکوت می خرم

چه تجارت دردناکی ست تنهایی


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

زندگی چه اتفاق غم انگیزی است

وقتی تنهایی ات سال ها از تو بزرگتر باشد


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

حتما نباید مدت ها دور از تو باشم تا تنها شوم

یک روز من بی تو

یک عمر تنهاییست !


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

هر طور که بچینم کنار هم این حروف الفبا را

جز تنهایی معنی دیگری نمی دهند !


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

وقتی حالت بده روحت بی پناهه

می بینی هر کاری کردی اشتباهه

وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست

وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

تنهایی آنجایی ست

که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند …


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل می گیرند

رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند

به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدم ها


پیامک جدید تنهایی و دلتنگی

eshqam.ir

/ 1 نظر / 4 بازدید
شیما

http://www.links.phototext.in/ افزایش بازدید رایگان [قلب][قلب]