اس ام اس جدید سیگار

این سیگارهای آخر شب عجب بوی تو می دهند

می گویند سرطان زاست ولشان کن حتمــــا تــــو را نشنیده اند


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

شمرده بودم پنج سیگار تا خانه ی او راه بود

حالا دیگر کوچه به کوچه ، سیگار پشت سیگار می گردم و نمی رسم


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

هیچ قطاری از این اتاق نمی گذرذ

من اینجا نشسته ام و با همین سیگار

نمی شنوی … ؟

سرم دارد سوت می کشد


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

تند تند پک می زنی و من خیره به رقص دودهایت نگاه می کنم

به فیلتر سیگارت نگاه می کنم که بین لب هایت قرار دادی

می ترسم از روزی که مانند سیگارت تند تند پک بزنی عشق مان را

و زندگی من مانند دود سیگارت زود محو شود در یادت


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

حالا که رفته ای مرد شده ام

بسته بسته سیگار می کشم

تا تو را دود کنم در خیال خسته ام


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

هی کافه چی !

بگو سیگار برایم بیاورند

آهای مردهای هرزه بیایید روی میز من شاید غیرتی شد و برگشت …


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

زندگی مثل سیگار می ماند

اگر خاموش شود می شود روشنش کرد

اما مزه ی اولش را که نمی دهد هیچ مزه ی زهر مار می دهد …


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

نفس هایم بی تو

بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد

که به جوانی ازدست رفته اش می اندیشد


پیام های جدید سیگار

eshqam.ir

/ 0 نظر / 14 بازدید