# حرف_دل

خـنــــده دار است ، بـخـنـــــــد !!

بـــــه چــــه میـــخنــــــــدی تـــــو ؟ بــــه نـگـاهـــــم کــــه مـسـتـــــــانــــه تـــو را بــاور کــــرد یــا بـــه افـســـــــــونـگــــری چـشـــــمـانت کــه مـــرا ســـوخت و خــاکـسـتـــــر کــــرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید