# جملات_دلتنگی

جملات غیرت و خیانت

چقـــــــــــــــــــــدر تلخ است بعد از سال ها انتـــــــــــــــــــــظار...! نیــــــــــــــمه گم شـــــــــــــده ات را کامـــــــــــل بیابی...!! ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید