# جملات_تنهایی

برای تو مینویسم .....

دگـــــــر تــــــقــــــدیـــــــر را بـــــرای نــــــیـــامــد نــت بـــهــانـه نـــکـــن !!!! مــــرد بـــــــاش... و بـگــــــو نــخـــواســــتـــــــی.... و نــــــیـــامـــــــدی....!    ادامه مطلب
/ 35 نظر / 27 بازدید

خـنــــده دار است ، بـخـنـــــــد !!

بـــــه چــــه میـــخنــــــــدی تـــــو ؟ بــــه نـگـاهـــــم کــــه مـسـتـــــــانــــه تـــو را بــاور کــــرد یــا بـــه افـســـــــــونـگــــری چـشـــــمـانت کــه مـــرا ســـوخت و خــاکـسـتـــــر کــــرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید