# استاتوس_های_عاشقانه

هیچکس ....

مستقیــــــــــــــم !؟   در بســــــــــــــــت !؟   مانـــــــــــــــــــــــــــده ام ..!!   در این شهرِشلـــــــــوغ و پُــر ترافیــــــــــــــــــک ...   هیــــــــــــــچ کَس دِلـــَـــــــــــــــــم را نمی   بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ....!   ادامه مطلب
/ 80 نظر / 19 بازدید