دوست داشتنت خاص است

دوست داشتنت خاص است
مثل خودت
جنسش از عشق است
لطیف است و وسیع
محکم است و استوار
وادامه دارد
تاکمی بعد از غروب خورشید
*ب*اران

/ 0 نظر / 28 بازدید