نبود نتــــــــــــ

سـاعتـــــــــ هـای نبودنتــــ

روی مچـــــم بستــه نمیشــــه

حلقــــه می شـــــوند دور گــــــــردنــــم !!!

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل][دست] دیگه چه خبر ؟

رعنا

لینکت کردم دوست داشتی لینک کن وبدون دل شکسته خوب نمیشه