عشق و آغوش

امروز ازخستگیهایم ازدرد نهفته درقلبم برایت گفتم، اشکها ریختم
وتو گوش سپردی
عاشقانه نگاهم کردی
تمام غمهایم را لبخند زدی
کنارم نشستی و آهسته شانه هایم را درآغوش کشیدی
وگفتی عشقم تمام دردهایت رامیفهمم من که دیگردرکنارت هستم پس همه رابخاطرمن ببخش
ومن میمانم سرگردان میان عشق و نفرت اما میدانم که باید توراانتخاب کنم

 

 

من فرشته زندگی توام
آمده ام بهترینهای دنیارا نثارت کنم
اما گاهی شیطنتهای زنانه ام گل میکند
برایت داستانهایی دروغین به شکل واقعی تعریف میکنم
رنگ چهره ات تغییرمیکند
خشم را درچشمانت میبینم اما ادامه میدهم
وبعد باخونسردی میگویم ناراحت شدی
کمی نگاهم میکنی
لبخند شیطانیم را که میبینی
نفس راحتی میکشی
چندفحش و ناسزای شیرین نثارم میکنی
ومن پروازمیکنم ازاین حس که توهنوزهم مرا دوست میداری
دراین لحظه تمام آرزوم هجوم به آغوش گرم و امن توست
آغوش بازکن این فرشته کوچک تنها آغوش تورادراین زمین خاکی می شناسد

 

/ 21 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

چه واژه ی مظلومی است (قسمت) . . . . . . تمام نامردی های روزگار را به دوش می کشد . . . !

مریم

همه ی اخطارها زنگ نوازند گاهی سکوت اخرین اخطار است.

مریم

خدایا!تودیدی وچیزی نگفتی اما مردم ندیدند وفریادزدند...!

يلدا

تنها خدا ميداند امروز چندبار فرو ريختم....! از ديدن كسيكه تنها لباسش شبيه تو بود...!

سکوت

اگه یه روزی فکر کردی نبودن کسی از بودنش بهتره چشماتو ببند و اون لحظه که کنارت نیست رو تصور کن اگه چشمات خیس شد شک نکن هنوزم دوستش داری!

کاظم

واقعا زیبا بود آفرین...

akram

وبت عالی ست اگر با تبادل لینک موافقی خبر کن