باور کن...

جمله هایم"پرت و پلاست"
بچه گانه و بی معناست!
اما
باور کن ، اگر برایت نگویم "خفه میشوم" !
همین ها مانده برایم...
همین جملات را میگویم!
همین ها که بوی تو را میدهند ...
همین واژه ها که نبودنت را گلایه دارند!
همین ها را که "همه" میخوانند جز "تو" !
شبها را تا صبح با واژه هایم سر میکنم... ، هر چه باشند "مهم" نیست!
"جان" بهشان بسته ام ، "فقط بخاطر اینکه ، بوی "تو" میدهند!
کـــاش یک روز شعرم با آغوشت "ختم " میشد!بغل
کاش یک روز، میرسید که واژه ها" به رقص می آمدند" در سیاه مستی چشمانت...
کاش... ، همین واژه ها "به تو میرسیدند "  
به تــــــــــــــــو !

 

نویسنده :سلمان
http://lovenoosh.blogfa.com

/ 9 نظر / 6 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم

مریم

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی! وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فكر كنی. عاشق می شوی!!!

a lone daughter

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کــــ ـســـیــــــ آنقدر تـــنـگــــــــ میشود که میخواهی اورا از رؤیـــــ ــاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بــــــغــ ـلــشــــــ ــ کنی

نيلوفر

حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم آخ تا می بینمت یک جور دیگر میشوم در لباس آبی از من بیشتر دل میبری آسمان وقتی که می پوشی کبوتر میشوم میل ، میل توست ولی باور بکن بی تو در هجوم بادها پرپر میشوم .[قلب] زيبا بود گلم[گل][گل][گل]

داش دیوونه

داش علی زود بگو خدایی ناکرده خفه نشی [نیشخند]

فاطمه

چقدر سخت است كه ببيني غريبه ها بهتر از آن"يك نفر" احساست را ميفهمند...

ي تنهاي بي تو

نـه ســر دارنــد و نــه ، تــه ...! بـی هــوا مـی آیــند تــا خــفه ات کـنند ! مـی رسند گـاهـی ، وســط ِ یـک فکــر ... گـاهـی ، وسـط ِ یـک خــیابــان ! ســردت مـی کــنند ... داغــــت مـی کــنند ... رگ ِ خــوابـت را بـلدنــد ! زمـینَت مـی زنــند ! خــاطــراتـــــ ... تمــام نمـی شـونــد ... تمـــامـَت مـی کـــنند !!!

مهدخت

وقتی حرفت در دهانت خشک می شود در سکوت بودنت غرق می شوی .