روزگــــــــــــار ...

معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!!

ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش

به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!

/ 10 نظر / 7 بازدید
مهدخت

کمی بامن مدارا کن روزگار من بازی های زیادی را باخته ام کنون طاقت باخت دیگری ندارم!!!!

نیشا

[ماچ][قلب]

نداا

حــــــرف تــــــو که میشــــــود مــــــن چقــــــدر ناشیانه, ادعــــــای بی تفاوتــــــی میکــــــنم!

یلدا

سلام داداشی ...[قلب] هنوز بر نگشتم کویت ولی گاهی اوقات نت خالم رو کش میرم.... [شیطان] و این جوری اگه ما رو لایق بدونین بهتون سر می زنم...[ماچ][بغل]

a lone daughter

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط …….. اگر میفهمیدی….. حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!

a lone daughter

چقدر جای تو خالی ست ، جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد حتی با گزینه ی مناسب . . .

آوا

بزن لهش کن بابا اینم معشوقس پیدا کردی؟؟؟[لبخند]

پرند

خ.ب نبود...اصلا خوب نبود عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود.[قلب]

hadis

زیباتر از همیشه.فوق العاده بود علییییییییییی جون[ماچ]

داش دیوونه

حالا دوباره بگم ؟ نه . ع ا ل ی بود عالی آفرین [گل]