بگذار همه بدانند

 

با تو
من راز بسی گفتم و باز
هر زمان چشم تو افتاد به من
پرسیدی
در دلت جای کسیست ؟


.

.

.

 

من را کشیده ای !
نه بر بوم
به آتش...

/ 4 نظر / 10 بازدید
مریم

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد ، چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

مریم

گــفــت : حـآلـَت رآ نمـے پـُرسـَ ـم مـے دانـَ ـم פֿــوبـے ... عـَڪـس هـآيـَت هـَمـہ بـآ لـَبـפֿــَنـבنـב ... ! وَ نمـے בآنــسـت عـَڪآس ڪـہ مـے گـويـَב سـيــب ... مـَـن يـآב حـمـآقـَـت حـَوّآ مـے افـتـَـ ـم ... وَ پـوزפֿــَنـב مـے زَنـَ ـم .

مریم

حرفـای خـوب بـا بایـد در زمـان خـوب گفتـه بشـه مثلـاً وسـط دعـوا بگـی : حیـف کـه خیـلی دوستـت دارم

مریم

خوبی خلقت زمین اینه که میچرخه... اگه نمی چرخید معلوم نبود بعضیا چجور میخواستن سر کنن...