« مدارا کن »

«  مدارا کن  »

 

بیـا بنشین و بـا مـردم مــدارا کن                 گـــره از کــار این افتادگـان وا کن

 

بترس از شعله های زیر خاکستر                 بیــا اندیشـــه انــــدوه فـــردا کن

 

هزاران تـــاج سلطانی

دو صد تخت سلیمانی

فلک بستاند از دستت به آسانی


که این تخت بلند جم

نه بر شاهان سامانی وفا کرد و نه بر پرویز ساسانی


که این رسم فلک باشد

نه شاهنشاه بشناسد نه روحانی

 

مبـاد آن دم که چنگیزی بپا خیزد              کشـانــد آشیـانـت را بـه ویــرانی

 

همای از خواندن این فتنه پروا کن

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
 

/ 3 نظر / 7 بازدید
مریم

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر ... خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست [گل][گل]

hadis

لعنت به همه ی قانون های دنیا.که دران شکستن دل پیگرد قانونی ندارد[گریه]

a lone daughter

سکوت سرد فاصله ها تنم را می لرزانند...به یاد روز هایی که بودنت را نفهمیدم...