کاش مرا می فهمیدی

کامم از خاطرات شیرینت تلخ تلخ است
مثل قهوه فالی که هر روز به امید آمدنت سر میکشم

تو انتخاب منی
کاش میدانستی بین هزاران هراز نفر چگونه صاحب قلبم شدی
کاش تومرا میفهمیدی
کاش کامم با تو شیرین میشد
ب*اران

/ 0 نظر / 42 بازدید