خاطرات

ازلابه لای دفتر خاطراتم
روزهای خوش را بیرون میکشم
همه را دوباره مرورمیکنم
لبخند رضایت برلبانم نقش می بندد
حال من مانده ام وهمین چندبرگ 
دلخوشم به بودنشان

 

 

 

توغلیان یک حس خوبی
که به وجدمی آورد مرا
چون گرمای مطبوع خورشید پائیزی
که درسرمای برگ ریزان گرم میکند رگهای یخ زده باران را
توچون ماه آسمانی نقره فام و تنها
که میدرخشی درآسمان وجودم
 عشق من
من این جوانه های تازه امید  که قلبم را شاد و باطراوت کرده را دوست میدارم 

 

 

 

پاک میکنم 
تمام خطهای قرمزی که به دورخود کشیده ای
ازحصارها بی زارم
بیا مرزها را بشکنیم
بیا غمخوارهم باشیم

 

 

 

هرچه دارید روکنید ای ناملایمات لعنتی
شما فراموش کرده اید
اما من همیشه درخاطرم نقش میبندد
خدایی که مراقب من است
شما هرچه دنیارابرایم سخت تر بگیرید
اوبیشتر کمکم خواهد کرد
دست نوازشش را بیشتر برسرم خواهد کشید
*من خدارادارم *که حامی من است
 شما چه دارید ؟

 

 

 

/ 8 نظر / 3 بازدید
مریم

در و دیوار اتاقم بوی خون میدهد من امشب تمام وابستگی ام را... به تیغ کشیده ام..!!!

مریم

ﻫﻤﻴــــﺸﻪ ﺧـــﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! ﮐﭙـــــــﻲ 100ﺗﻮﻣــــﻦ ﺑﻴــــﺸﺘﺮ ﻧﻴـــﺴﺖ...

مریم

نمیشه کارگردان زندگی بیاد بگه: کـــــــــــات! بچه ها خسته نباشین پلان بدبختی عالی بود! حالا بریم سر پلان خوشبختی!!!

مریم

میگن دنیا اسمش دخترونس وفا نداره... . . . . . ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻦ ﺟﻬﺎﻥ !ﺑﯿﺒﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟!!!

مریم

دلــگیـــر مباش . دلت که گیـر باشد ، رهـــــا نمی شوی ! خـداونـد ، بنده گــان ِ خود را ، با آنچه به آن « دل » بســته اند می آزمــاید !! ×-×-×-×-×-××-×- http://2000md.blogfa.com/ http://maryam361.blogfa.com

مریم رحمتی

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.

مریم رحمتی

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، در دیگری باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم! *-*-*-*-*-* http://2000md.blogfa.com/ http://maryam361.blogfa.com