من و تو و ستاره ها

شب ودریا ومن و ستاره ها
جمعمان با توجمع میشود
به دریا که خیره میشوم توی دلم خالی میشود
ترسی مبهم ازعظمت و تاریکی مطلق دریا

صحنه ای شاعرانه
درتاریکی مطلق
سوسوی ستارگان
خطهای سفیدی ازامواج
وای که چه زیباست دریا درهرزمان

زیلوی پهن شده لب آب
سوززمستانی بهانه ایست برای هجوم به آغوش گرمت
تکیه برسینه ات روبه دریا
احساس نفسهایت به روی گونه ام 
گره خوردن دستانت 
احساس خوشبختی و آرامشی است که تمام وجودم را فرامیگیرد
کمی آنطرف تر
هیزم های شعله ور
دودلداده درکنارهم 
نجواهای عاشقانه
وکمی دورتر
میوه زندگیمان درحال بازی
شب و دریاو من ستاره ها 
جمعمان باتوجمع میشود

/ 80 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را.. همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند…. حتی اصطحکاک سایه هایمان… کافیست

دختر تنها

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن ، که سخت دوستت دارم . . .

دختر تنها

هـــی تو اشتباه متوجـه شـــدی .... گـــفته بـودم لـــب تر کنی برات مـیمیرم امـــا نـــه به قیمـــت اینکه لبهـــایت را با لبـــهای دیگری تــــــر کنی....

دختر تنها

درســت ... مـــثـــل وقـــتـــی کـــه عـــاشـــقـــت شـــدم بــــاران مـــی بــــارد، فـــــکــــر کــــنــــم دوبــــاره یــــکــــی عـــاشــــقــــت شــــده !!!

دختر تنها

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره. ولی وقتی که میشکنه ،جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده!

دختر تنها

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد

دختر تنها

بعضی “ضربه ها” نمی بـُــره… زخــــــم نمــــی کنـــــه…. حتّی خراش هم نمــی ندازه….! فقــــط “دردت” میــــاد…. اونقدر که نــــــــفست رو “بنـد” میاره…!!!

هزاران گنج

[گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

نادیا

هههههههههههههههههههههههههههههههههه خیلی آهنگ وبلاگت امزس داداشی جونم خییییلی هااااااااااا ههههههههههه منکه مردم از خنده خیلی بامزه ای[قهقهه] [قلب][گل][ماچ]

ساقي

گویند که مردمان غم دیوانه میخورند دیوانه هم شدیم و غم ما کسی نخورد