ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ!!!

ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﺵ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ: ...........
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﯿﺐ ﺑﺨﻮﺭﺩ...حوصله نداریم به خدا دوباره برگردم به این جهنم!

/ 10 نظر / 8 بازدید
hadis

من؟؟؟؟؟؟؟منو بهشت؟؟؟؟؟؟من لیلقت جهنمشم ندارم.ولی اگه رفتم چشم[نیشخند]

داش دیوونه

خیلی با حال بود ولی من بهشت نمیرم چون مردم آزارم[نیشخند] بیخیال بر مجنون حرجی نیست

a lone daughter

بهار تمام شد‌ و میوه ها رسیده اند پَس تو کی می رسی؟

a lone daughter

بهار تمام شد‌ و میوه ها رسیده اند پَس تو کی می رسی؟

مریم

آنچه تو سالها صرف ساختنش ميكني، شخصي ميتواند يك شبه آنرا خراب كند،با اين حال سازنده باش

فاطمه

سیبو یکی دیگه میخوره چوبشو ما!!!!!

سارا

به آدم ها بگویید به هوای حوا ها دوباره روزگارمان را سیاه نکنند... زیبا بود...[گل]