آرزو می کنم …

دیگر هوای برگرداندنش را ندارم… 
هرجا که دلش می خواهد برود …
 فقط آرزو می کنم …
 وفتی دوباره هوای من به سرش زد…
 آنقدر آسمان دلش بگیرد که با هزار شب گریه چشمانش باز هم آرام نگیرد …


/ 7 نظر / 5 بازدید
مهدخت

دلم... نگرفته از این که.. رفته ای.. دلگیرم ار همه دوست داشتن هایی... که گفتی.. ولی نداشتی..!!

baaj

[گل]وبلاگت قشنگه.ماروهم لینک کن[لبخند][چشمک]

a lone daughter

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود .

نيلوفر

از ما که گذشت ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند [گل][گل]

ي تنهاي بي تو

فقط آرزوميكنم وقتي يادمن افتاد سقوط نكنه وقتي دستي براي برخواستنش كنارش نيست

مهدخت

چه دنیای غریبی ست!!! میروند.. تنها می گذارند.. اسمش را می گذارند.. تقدیر...!!