فقط یــﮧ نفــــ♥ــــر

פֿُـــ✗ـــــבـایـــــــــــــا

از تـمـــام בُنیــــــــــــــات 

فقط یــﮧ نفــــ♥ــــر رو می خوام 

زیـاבه؟


/ 4 نظر / 3 بازدید
مریم

حــــس اون سیگــــار بـــدبخت رو دارم ، کــــه همــــه جــــا حــــرف از تـــــرک کـــــردنشه ... [ناراحت] [گل][گل][گل]

a lone daughter

خوش به حال فرهاد که تلخ ترین خاطره زندگی اش هم شیرین بود . . .

سمیرا

[نیشخند][لبخند][خجالت][چشمک][قلب][شیطان][عصبانی][گل][