کمی هم بخندین

سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺑﯿﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺐ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ

ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﺑﺰﻧﻦ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﺷﮑﺎﺷﻮﻧﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻦ و ﺑﮕﻦ : ﻫﻬﻬﻬﻬﯽ !

ﮐﯽ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ؟

ﺍﻭﻥ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﻴﺸﻴﻢ …

ﭼﯿﻪ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻤﯿﺮﻡ ؟

ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻣﮕﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺩﻡ ؟چشمک

.

.

.

 

گاهی به این فکر می کنم که ما در اینجا عرق می ریزیم

و وضعمان این است....

و آن ها در آنجا عرق میخورند

و وضعشان آن....

نمیدانم مشکل در نوع عرقهاست یا در خوردن و ریختن ما .....!!؟نگران

.

.

.


پسرﻩ ﺍﺳﺘاتوﺱ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ:
" ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ...
ﺳﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ!
ﭼﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ؟
ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ "
ﻣﻨﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ " :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺎﭖ ﻫﺎﭖ "
ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﺮﺩ
خو مگه سگ چیز دیگه ای هم میگه؟؟؟خنده

.

.

.


دختر 9 سالشه پست گذاشته:
آرمان های زندگی من با تو فرق دار،دنبالم نیا بهم نمیرسی...!
اون وقت من تا 15 سالگی فک میکردم "فرزاد فرزین"هم مثله "کامران و هومن" دو نفرن!!!نیشخند

 

/ 0 نظر / 9 بازدید