پیامک جدید احساسی

پس چشمانت چه زمان در خواهند یافت که نگاه  زاده ی علاقه است ؟


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست

تنها به نگاه او می سپارمت


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

همیشه در بهترین جای قلبم خواهی ماند

آنجا که فقط جاودانه ها می مانند


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

می دونی چرا معرفت ها کم شده تو دنیا؟

چون همش تو وجود تو جمع شده!


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

پیام هایم گاه گاه است

آنچه ابدیست یاد توست


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد

دعایت می کنم سهمت همیشه آسمان باشد


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

من رشـته ی محـبـت تـو پاره می کـنـم

شـایـد گره خورد بـه تـو نـزدیکتر شوم


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

/ 0 نظر / 29 بازدید