قدر عافیت نمی دانیم

آنان که غم بزرگتری رادر زندگی تجربه کرده اند 
قدر شادیهای کوچک را بهتر می دانند 
لبخندها برایشان معنی دارد
صدای خوش پرندگان آنان را به وجد می آورد 
با باریدن باران خدارا شکر میکنند 
شادی و خنده کودکان قلبشان را به تپش وا میدارد 
سلامتی را با ارزش می دانند 
و دوستیها برایشان حرمت دارد 
زندگی به آنان می آموزد چگونه 
دل شاد باشند با کوچکترین دلخوشیهای روزگار
دنیا مکتب خانه بزرگی است 
ما انسانها شاگردان بازیگوشی هستیم 
که تا به بلا گرفتار نشویم قدر عافیت نمی دانیم 
بـــــــ*اران

/ 0 نظر / 8 بازدید