اس ام اس جدید به سلامتی رفیق

امتحان آیین نامه داشتم سرهنگ پرسید : دور زدن  کجا ممنوعه ؟ گفتم تو عالم رفاقت لبخند زد و گفت پیاده شو قبولی سلامتی هر چی بامرامه


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

به سلامتیِ سکوت که بعضیا رو همین سکوت آروم می کنه و بعضیارو هم آتیش می زنه !


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

سلامتیه اونایی که عشق براشون دلگرمیه نه سرگرمی


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﮐﺘﮏ ﺯﺩﻥ ﺩﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎﺩﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺑﻪ سلامتی ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩﯾﺎ


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺒﺮﺷﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻧﻮ می لرزونه


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

به سلامتی کسی که به نبودش عادت کردم ولی دلم بودنشو می خواد


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

به سلامتی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﻧﺪ


پیامک جدید به سلامتی رفیق

eshqam.ir

وقتی تک باشی حتی از پادشاهم سر تری به سلامتی همه اونایی که واسمون همیشه تکن


پیامک جدید به سلامتی رفیق eshqam.ir
/ 0 نظر / 32 بازدید