درد دارد ...

"من"فقط برای خودم هستم

خود خودم

نه زیبایم  نه عروسکی  و نه محتاج نگاهی

برای تو که صورت های رنگ شده را می پرستی

 نه سیرت ادمها را

هیچ ندارم

راهت را بگیر و برو

حوالی من توقف ممنوع است

/ 0 نظر / 10 بازدید