جملات این روز ها و بی کسی

بـه فـــقـر احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم
!

نــسلی که دردش را ،

کیـبـوردها ..

پیامک ها ..

و .. تـلفن هـــای پـی در پـی

مـی فهمـــنـد …

.

.

.

آن روزها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختند ،

این روزها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند …

آن روزها مال باخته می شدی و این روز ها دلباخته !

.

.

.

ایــن روزهـــا همــه بــه مــن

دلـتــنـــگــی

هــدیــه مـی دهنــد

لطفـــا آتــش بــس اعــلام کــنید!

بــه خـــدا

تمــــامـ شــد

دلـــــــــــم...!

/ 0 نظر / 7 بازدید