سری جدید عکس نوشته های ناب عاشقانه و قشنگ شهریور 93


از تو
در دلم بهارها مانده است و
بر سرم زمستان ها
احسان پرسا

 

.

.

.

 


زندگی
هیچ نمی‌گوید
نشانت می‌دهد
ریچارد باخ

.

.

.


چه غریب ماندی ای دل !
نه غمی نه غمگساری
نه به انتظار یاری
نه ز یار انتظاری
هوشنگ ابتهاج

/ 1 نظر / 59 بازدید
باران

سالها برپیچ جادها نشستم عابران برای پای پینه بسته ام کفش اوردن هیچ یک ندانستن من منتظر همسفرم ن کفش