شعر هایم

اعتراف میکنم... بیشتر نوشته هایم، سرقت ادبی است! من برای تو، تمام عاشقانه های جهان را به سرقت میبرم. و اعتراف میکنم ... هیچ جای دنیا... سارقی نیست ♥ عشق تو ♥ را از دلم برباید!!

اعتراف میکنم…
بیشتر نوشته هایم، سرقت ادبی است!
من برای تو، تمام عاشقانه های جهان را به سرقت میبرم.
و اعتراف میکنم …
هیچ جای دنیا…
سارقی نیست ♥ عشق تو ♥ را از دلم برباید!!

/ 1 نظر / 4 بازدید