خوشبختی

خوب من
همین که میدانم هستی خوب است
همین که میدانم درتپشهای قلبت یادی ازمن هست خوب است
همین که میدانم درراستای نگاهت مرا جستجومیکنی خوب است
همین که میدانم درکنج ذهنت هرروزمرابه دوردستهای خوشبختی میبری خوب است
همین که میدانم گاهی نامم را به زبان می آوری خوب است
خوشبختی همین است دیگر


/ 6 نظر / 8 بازدید
neda

درود بر شما نویسنده گرامی.بسیای وب زیبای داری به منم س بزن خوشحال میشم

neda

دوست داشتی منو لینک کن [گل]

مریم

براى به گريه انداختن من نيازى به داد و فرياد نيست، بغض لعنتى من اين روزها، با، عزيزم...جانم...ميشكند.!!

مریم

آزارم می دهد زندگی...!وقتی درددرونم رامی دانم اماراهی جزصبرندارم..!

مریم

اينقدربغض هايم را فرو دادم و خنديدم كه خدا هم باورش شد چيزي نيست..

مریم

"غصه"هایت رابا "ق" بنویس تاهرگزباورشان نکنی!آنها فقط"قصه "اند...همین