ســاده اے لــیـلے جـــان !

دیـگر بـه هـــواے ِ نـــازَت ،
هـیـچ مـــردے
ســر بـه بــیـابـان نـمے گـــذارد !
ســاده اے لــیـلے جـــان !
ایــنـجــا مـجــنـون هـــا
بــا یـک کـلیک
روزے هــزار بار عــاشـق مــے شـــونــــد !!!/ 70 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

یک نصیحت : مواظب خودت باش . یک خواهش : هیچ وقت عوض نشو . یک آرزو : فراموشم نکن . یک دروغ : دوست ندارم . یک حقیقت : دلم برات تنگ شده ، و یک رؤیا : تو رو تا ابد داشتن

دختر تنها

دوست دارم شمعی باشم که در دل شب ها بسوزم روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم

دختر تنها

روزی که فریاد زدی و گفتی دوستت دارم … گفتم بلند تر نمی شنوم امروز که در گوشم گفتی دوست ندارم … گفتند آرومتر بقیه می شنوند

دختر تنها

عشق بها دارد … من و تو بودیم و یک دریا عشق … حالا من هستم و یک دنیا اشک … اری عشق بها دارد …

دختر تنها

نه در آغــــ ـوش او . . . که در همين خاک بـــــــ ـي انتهاست آنقدر از دل تنگـــــ ـي هايـــــــ ـم برايش خواهــــــ ـم گفت تا ســـ ـرخ شود . . . تا نــــ ـم نــــ ـم بگريد . . . آن وقت رهايش مـــ ـي کنــــــــ ـم و مـــ ـي دانــــــ ـم کســــــ ـي هــــــ ـرگــــــ ـز نــــــ ـخواهد دانست غـــــــ ـم آن غروب بارانـــــــ ـي همه از دلتنگـــ ـي هاے من بود

دختر تنها

اول به نام عشق. . . دوم به نام تو. . . سوم به یاد مرگ . . . بر لوح شیشه ای قلبت بنویس: یا تو و عشق، یا من و مرگ

دختر تنها

سلام علیرضا جان ... ممنونم از لطف همیشگیت [گل][گل][گل]

مهربان

حسادت می کنم به تو و عاشقانه ای که داشتی به دیوانه ای که دیوانه وار کوچه به کوچه و شهر به شهر به سویت می آمد. حسادت می کنم به اشک های که در تنهایی ریختی و می دانستی صادقانه است. دیگر نه عشقی هست و نه صداقتی همه چیز دیجیتال شده

مونیکا

میشه بهم بگی چه طور وبلاگ بسازم

فاطمه

سلام.واقعا. مخصوصا تو فیس بوک!!!!!!!!