بیـــــــــا و ببیـــــــــن....

فـــــــریبــــــــ سکــوتــم را نخــــور

تـنهــــــــا بـــــــرای ثـانیــــه ای دعــوتتـــــــــــــــ می کـنـــــم

مهمـــــان چـشـــــــم هـــایم بـاشی ؛

بیـــــا و ببیــــــن ....

چـه غــــوغـــایی بــه پــا کـــــــرده ای در مــن !!!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید