شکستن

چرا از سوسک می ترسیم
ولی از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمی ترسیم
از عنکبوت می ترسیم
از اینکه تمام زندگیمون تار عنکبوت ببنده نمی ترسیم
از شکستن لیوان می ترسیم
از شکستن دل آدما نمی ترسیم
از اینکه بهمون خیانت کنند می ترسیم
از خیانت به دیگران نمی ترسیم ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید