خـــــــدایــــــــــــــ ــــا

خـــــــدایــــــــــــــ ــــا


در گلویم ابـــر کوچــکی ست
که خیــال بـارش نـــدارد..

میــــــشود مــرا بــغل کنـــی ؟!...

/ 6 نظر / 6 بازدید
a lone daughter

این روزها زیادی ساکت شده ام ؛ حرفهایم نمی دانم چرا به جای گلو از چشمهایم بیرون می آیند !

رها راد

عمری ز پی مراد ضایع دارم وز دور فلک چیست که نافع دارم با هر که بگفتم که تو را دوست شدم شد دشمن من ده که چه طالع دارم

ندااا

سر به هوا نیستــــم امــــا همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم ...حال عجیبـــی ست دیدن همان آسمانی که شاید تو دقایقی پیش به آن نگاه کـــرده باشی

hadis

[ماچ]قشنگ بود عزیزم.....

hadis

مگه من مذکرم که بهم میگی خان؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟[نیشخند][عصبانی]

مهدخت

چقدر قشنگ مینویسی عالی بود