دلتنگی

پا به پای ایام میچرخم...

حول محوری که تو خورشید آنی

و من دلخوشم که در منظومه ی دلت

جایی برای زیستن دارم

.........

 

دلــم کــه برایــت تنــگ مــی‌شود ،

ســرک میـــکشم لابــه‌ لای نوشتــه‌هایـــم ،

هیــچ جــای دیــگری نیــست کـــه اینــقدر پــر بــاشد ازتو...

/ 13 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی

از دو دوست ارجمند م ...علیرضا ونیشا ...برای نوشتن این مطالب زیبا تشکر می کنم واین متن ادبی را به رسم یادگاری برای این دو عزیز می نویسم : آه ؛ای بانوی شرقی من ؛در دفتر شعرم ؛برایت شعری سرودم به رنگ خوشه های طلایی گندم.... من دل به توبستم؛ چون کودکی که از مدرسه می گریزد وشعرهایش ؛را در کیف ولای کتابهای خود پنهان می کند وآن را محکم گرفته است...... با عشق تو کار؛ من از سادگی کودکی؛ گذشت وبه شکوه ؛جنون رسید .......آه ؛ای بانوی شرقی من این روزها ؛در غیابت به خود نهیب؛ می زنم که کجاست آن گل سرخ مهربان من؛ تا سنگینی بار؛غم روزها ی فراق را که دراین شب های سرد پاییزی مرا سخت دلگیرکرده بردوشش بنهم ... من ؛این روزها به گذشته ام می اندیشم واز آن شبی که تورا شناختم .....عابری بودم درظلمات شب؛ برسر کوچه ای که به انتظار ختم می شده ایستاده بودم ؛وآسمانم خالی بودبی هیچ ستاره ای وناگاه تو آمدی ؛آرام وبی صدا.....ومن با روشنایی توازشب سرد پاییزی ؛گذشتم وتو دستم را گرفتی ؛وبا خود به سرزمین سکوت بردی ......دلتنگیهای غروب دلم را با چکاوکهای مهاجر؛برایت می فرستم تا بدانی که چقدر دلتنگ توهستم .........(پاییزفصل زیبا )

سارا

من تازه فهميدم از دست دادن چقد سخته.... يه پست جديد گذاشتم....

داش دیوونه

یک بار پروانه ای خواب دید که انسان است . زمانی که از خواب برخاست . نمیدانست که پروانه ایست که خواب دیده آدم است . یا آدمیست که خواب میبیند پروانه است . (یک فیلسوف چینی) زنده باد خودت [ماچ]

سمیرا

مینویسم تاتن کاغذ من جا دارد.. مینویسم تاتوراهست.مراهست...

elshan

آن روزهـــا که با تو بـــودن برایـــم آرزو بود /. تمـــام شد(!) امروز با تـــو بودن یا نبــــودن فرقـــی ندارد…/. سیگــــــار باشد یک خیـــابان و برگهاے زرد پاییـــزے… مـــن میروم تا دود کنــــم هستــــے ام را (!)

مریم

گاهی آدم ته میکشه .... آدمه دیگه ! ساعت شنی نیست که سروتهش کنی ، آدم گاهی تموم می شه ... !!

یاد آینده

خورشید میتابد و ما در پی اش به دنبال اوییم...

a lone daughter

حتما نباید مدت ها دور از تـــو باشم . . . تا تنـها شــــــوم یک روز من بی تـــو، یک عمر تنهاییست

a lone daughter

دلـــــتــــنــــگــ ـــی پــــــیــــچـــیـــــــــده نــــــیــــســــــتــــــــ . . . ! یــــــکـــــــ دل . . . ! یــــــکـــــــ آســـــــمـــــان . . . ! یــــــکــــــ بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هــــــــای تـــــــــرکــــــ خـــــــورده . . . ! بـــــــه هــــــمـــــیـــــن ســـــــادگـــــــی

aram

aaaliiii!