ای مرد ....

ای مـــــــــرد

زن اگر شیـــــطنت نکند

اگر بـــــــــرای گریه، دلتنگی،

خستگی به آغوشـــــــت پناه نیاورد

اگر تمام حرفهایش را برای تو نــــــگوید

اگر حسادتش را از روی بزرگی عشـــــــقش نبینی..

اگر صدایـــــش دلت را نلرزاند

که زن نیــــــــست

زن سراسر ناز اســــــــت و نیــــاز

و تو مـــرد تو اســـــطوره زندگی زنی

پس مرد بـــــــــاش نه نامــــــرد....

/ 5 نظر / 3 بازدید
roza

سوزش شلاقی که بیدارم کند بهتر از نوازش دستی ست که خوابم کند

ضحا

بچه که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتهایی که هیشکی خونه نیست. چه تلخه همه پیشت باشن و بازم احساس تنهایی کنی. خیلی قشنگ بود

سلام

خوش حالم میشم منو با نام خودمو تنهایی لینک کنی . مرسی

khodai

لاااااااااایک[گل][تایید][گل][دست][گل]

like