نــقـ ـ ـ ـ ـــــطه ســـر خــط . . .

هیچ وقت نمیگویم رسیدم ته خط.... "اگر هم احساس کردم رسیدم ته خط"....یادم میاد که معلم کلاس اولم همیشه میگفت: نــقـ ـ ـ ـ ـــــطه ســـر خــط . . .


/ 4 نظر / 6 بازدید
مریم

ساعت‌ها را بگذارید بخوابند/بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست [گل][گل]

ی تنهای بی تو

این نقطه ها ... جای خالی بودن توست در سررسید زندگی من ...