آرامش زندگی ....

 

 

شاید بزرگترین اشتباه خداوند این بود که ....

 

روی جعبه هایمان ننوشت..!

 

" در آغوش گرم نگهداری شود"

 
/ 33 نظر / 56 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

نه حرفی برای گفتن . . . نه امیدی برای ماندن . . . نه پایی برای رفتن . . . نه تمایلی برای دوباره ساختن . . . تو از اول هم هیچ نداشتی !

مریم

خالی تر از سکوتم . . . انبوهی از ترانه با یاد صبح روشن اما . . . امید باطل شب دائمی ست انگار . . .

مریم

قلبم یک خط در میان می زند . . . زود نیست !؟ دست هر پیر زنی را گرفتم ، گفته : پیر شی مادر . . . خدایا نکند در جوانی پیر شدم . . .

مریم

ته ! ته ! ته ! همه ی نا امیدی ها ؛ نداشتن ها ؛ نخواستن ها ؛ نبودن ها ؛ و بن بست ها ! خدا رو داری ! که آغوشش رو باز کرده برات !

مریم

دیشب خسته تر از هر روز بودم . . . کاش میشد گوشه ای می نوشتم : خدایا خیلی خسته ام ، فردا صبح بیدارم نکن !

مریم

جوابم نکن مردم از نا امیدی / شاید عاشقم شی‌ خدارو چی‌ دیدی

مریم

چه تلخ است ماهی کوچکی در تنگ که هر روز از پس پنجره تنها به دریا چشم می دوزد با امید نا امیدی . . .

یاسی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخچخخخخخخدایی [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

عاليه